Prekių krepšelis

Privatumo politika

Paskutinį kartą peržiūrėta: 2023-03-27

Šioje privatumo politikoje galite susipažinti su savo teisėmis bei informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Užtikriname ypač skaidrų ir sąžiningą Jūsų asmens duomenų tvarkymą įgyvendindami Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2016/679 2016 m. balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra Asela, UAB, įmonės kodas: 302467913, PVM mokėtojo kodas LT100005084213 , registruotos buveinės adresas Smolensko g. 5F, Vilnius, LT-03202, Lietuva. Telefono numeris: +37067941825 , elektroninis paštas: info(eta)asela.lt

1. KOKIŲ ASMENS DUOMENŲ APIE MANE TIKRAI NERENKATE IR NETVARKOTE?

1.1 Mes nerenkame Jūsų naršymo trečių asmenų tinklapiuose istorijos ir jos nesaugome;

1.2 Mes neperduodame jokių duomenų apie Jūsų naršymą mūsų tinklapyje, iš kurių būtų galima nustatyti Jūsų asmenį.

2. KOKIUS MANO ASMENS DUOMENIS IR KOKIAIS TIKSLAIS RENKATE IR TVARKOTE?

2.1 Mes renkame ir tvarkome tik adekvačius ir tinkamus Jūsų asmens duomenis, kurių reikia siekiant tikslų dėl kurių jie tvarkomi.

2.2 Asmens duomenys kuriuos renkame ir tvarkome:

2.2.1 Pirkimo duomenys: Vardas, Pavardė, Elektroninio pašto adresas, Telefono numeris, Prekės pristatymo adresas, užsakymo duomenys, atsiėmimo būdas, prekės pristatymo būdas, mokėjimo būdas, mokėjimo duomenys. Pateikdami užsakymą galite nurodyti kitą asmenį, kuris atsiims Jūsų įsigytas prekes, jeigu toks asmuo yra davęs savo sutikimą. Pateikdami mums trečiųjų asmenų, atsiimančių prekę, informaciją, Jūs patvirtinate, jog turite tokių asmenų sutikimą dėl jų asmens duomenų perdavimo, naudojimo ir tvarkymo. Šiuos duomenis tvarkome tarp jūsų ir mūsų sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties bei teisinės prievolės pagrindu.

2.2.1.1 Tikslas: Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo ir vykdymo bei prašymų ir klausimų nagrinėjimo.

2.2.2 Registracijos duomenys: Elektroninio pašto adresas, Vardas, Pavardė, Telefono numeris, Pristatymo adresas. Šiuos duomenis tvarkome remdamiesi jūsų sutikimu, kur į išreiškiate atlikdami registraciją.

2.2.2.1 Tikslas: suteikti Jums platesnes galimybes naudotis mūsų teikiamomis paslaugomis.

2.2.3 Naudojimosi asela.lt elektroninės parduotuvės paslaugomis duomenys: Vardas, Pavardė, Elektroninio pašto adresas, Jūsų viešai paskelbtos nuomonės apie asela.lt parduodamas prekes istorija, Mūsų ir Jūsų komunikacijos istorija, Telefono numeris, IP adresas, Užsakymų istorija, Mokėjimų istorija. Papildomai, atsižvelgiant į elektroninėje parduotuvėje asela.lt teikiamas paslaugas, gali būti renkami papildomi Jūsų asmens duomenys susiję su su Jūsų naudojimusi asela.lt elektronine parduotuve. Šiuos duomenis tvarkome remdamiesi sutartimi arba siekiu sudaryti sutartį, mūsų teisėtu interesu užtikrinti elektroninės parduotuvės veikimą.

2.2.3.1 Tikslas: suteikti Jums platesnes galimybes naudotis mūsų teikiamomis paslaugomis.

2.2.4 Slapukų duomenys: Elgsenos mūsų elektroninėje parduotuvėje istorija. Išsami informacija apie slapukus pateikiama 7 sekcijoje – Slapukai. Šiuos duomenis tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu.

2.2.4.1 Tikslas: paslaugų gerinimo tikslais vykdoma nuolatinė veiklos analizė, siekiant padaryti naudojimąsi mūsų elektronine parduotuve asela.lt kuo paprastesniu ir patogesniu.

2.2.4.2 Saugojimo terminas: prašome patikrinti informaciją dėl slapukų saugojimo termino 7 sekcijoje – Slapukai.

2.2.5 Patikimumo duomenys: Asmens duomenys, susiję su Jūsų pateiktais užsakymais ir jų atsiėmimu. Šiuos duomenis tvarkome teisėto asela.lt intereso pagrindu apsaugoti savo interesus ir užtikrinti efektyvų prekių pristatymą.

2.2.6 Analitiniai duomenys: Norime, kad naudojimasis mūsų elektronine parduotuve asela.lt Jums būtų kuo paprastesnis ir patogesnis, todėl vykdome nuolatinę savo veiklos analizę, kurios metu analizuojame ir tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis: Pirkimų istoriją; Naršymo mūsų elektorinėje parduotuvėje istoriją; Mokėjimų istoriją; Atsiliepimai apie jūsų pirktas prekes; Apklausų metu pateiktus atsakymus; Jūsų ir Mūsų tarpusavio komunikacijos istoriją, įskaitant elektroninius susirašinėjimus bei telefoninių pokalbių įrašus. Šiuos duomenis tvarkome teisėto mūsų intereso užtikrinti prekių ir paslaugų kokybę pagrindu.

2.2.6.1 Tikslas: paslaugų gerinimo tikslais vykdoma nuolatinė veiklos analizė, siekiant padaryti naudojimąsi mūsų elektronine parduotuve asela.lt kuo paprastesniu ir patogesniu.

2.2.6.2 Saugojimo terminas: prašome patikrinti informaciją dėl slapukų saugojimo termino 7 sekcijoje – Slapukai.

2.2.7 Naujiniai duomenys: Teikdami Jums bendrinius pasiūlymus dėl prekių ir dėl mūsų organizuojamų reklamų, akcijų, tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis: Vardas, Telefono numeris, Elektroninio pašto adresą, Įrenginių identifikacinius numerius. Šiuos duomenis tvarkome jūsų sutikimo pagrindu arba teisėto intereso pagrindu (Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 69 straipsnio 2 dalimi numatyta išimtis leidžianti vykdyti tiesioginę rinkodarą apie panašias prekes savo klientams, kurie neprieštaravo tokių žinučių siuntimui el. paštu).

2.2.7.1 Jūs turite teisę bet kada atsisakyti užsisakytos paslaugos, parašydami prašymą el. paštu: sales(eta)asela.lt

3. KOKIOS YRA DUOMENŲ NEPATEIKIMO PASĖKMĖS?

3.1 Apgailestaujame, tačiau Jums nepateikus šioje politikoje nurodytų asmens duomenų, mes negalėsime Jums parduoti prekių arba suteikti kitų paslaugų, kadangi tvarkyti šiuos duomenis mums yra būtina sutarties sudarymui ir vykdymui bei kitų paslaugų teikimui, taip pat asmens duomenis mus įpareigoja tvarkyti Lietuvos Respublikos teisės, aktai reglamentuojantys vykdomus atsiskaitymus internetu bei buhalterinės apskaitos tvarkymą.

4. KAM PERDUODAMI MANO ASMENS DUOMENYS?

4.1 Asmens duomenys yra perduodami tik patikimoms trečiosioms šalims, su kuriomis esame sudarę sutartis, ir tik tokia apimtimi, kuri yra būtina paslaugai teikti. Tinkamo paslaugų suteikimo tikslu, perduodame Jūsų asmens duomenis šiems savo partneriams:

4.1.1 Kurjerių paslaugas teikiančioms įmonėms, kurios pristato Jums prekes Jūsų nurodytais adresais;

4.1.2 Bendrovėms, teikiančioms IT priežiūros paslaugas;

4.1.3 Rinkodaros ir marketingo paslaugas teikiančioms įmonėms.

4.2 Jūsų Asmens duomenis taip pat teikiame:

4.2.1 Teisėsaugos institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka;

4.2.2 Valstybinės institucijoms ir teismams, kai tokią pareigą numato taikytini teisės aktai.

4.3 Taupydami Jūsų laiką bei siekdami kuo greičiau pašalinti nepatogumus kilusius dėl to, kad prekė Jums buvo pristatyta ne pilnos sudėties arba sugadinta, teikiant garantinio aptarnavimo paslaugas Jūsų asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį bei Jūsų nurodytą prekės pristatymo adresą, trūkstamų detalių ar naujų prekių pristatymo tikslais perduodame nepilnos sudėties ar nekokybiškos prekės gamintojui.

4.4 Informuojame, kad Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami už Europos sąjungos ribų. Jūsų asmens duomenys už ES ribų yra perduodami tik esat šioms sąlygoms:

4.4.1 Duomenys perduodami tik mūsų patikimiems partneriams užtikrinantiems mūsų paslaugų Jums teikimą;

4.4.2 Su tokiais partneriais yra pasirašytos duomenų tvarkymo sutartys (standartinės sutarčių sąlygos patvirtintos Europos Komisijos), kuriomis jie užtikrina Jūsų asmens duomenų saugumą pagal įstatymų reikalavimus;

5. KOKIOS MANO TEISĖS?

5.1 Pakeisti/tikslinti neišsamius ar netikslius duomenis;

5.2 Prašyti, kad Jūsų duomenų nebetvarkytume ir juos ištrintume. Ši teisė nėra absoliuti ir tam tikrais atvejais, esant rimtoms, teisės aktų numatytoms, priežastims, mes negalėsime ištrinti Jūsų duomenų (pavyzdžiui, kai duomenys yra reikalingi galiojančios sutarties vykdymui);

5.3 Apriboti duomenų tvarkymą;

5.4 Su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis Jūs galite susipažinti šioje politikoje nurodytais būdais.

5.5 Perkelti duomenis, tai reiškia, kad Jums leidžiama gauti susistemintu, paprastai naudojamu, kompiuterio skaitomu ir sąveikiu formatu tuos Jūsų pateiktus asmens duomenis, kuriuos mes tvarkome automatizuotomis priemonėmis. Teisė į duomenų perkeliamumą Esant techninėms galimybėms ir Jums prašant tokie Jūsų duomenys gali būti persiunčiami tiesiogiai kitam Jūsų nurodytam asmeniui.

5.6 Jeigu manote, kad Jūsų teisės yra pažeistos, dėl savo teisių gynimo galite kreiptis į Valstybinę asmens duomenų apsaugos inspekciją.

6. KAIP GALIU PATEIKTI PRAŠYMĄ DĖL SAVO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO?

6.1 Prašymus, susijusius su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, mums galite pateikti šiais būdais:

6.1.1 Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: sales(eta)asela.lt;

6.1.2 Pateikdami mums prašymą telefonu: +37067941825;

6.1.3 Tam tikras savo teises galite įgyvendinti per savo asmeninę asela.lt paskyrą.

6.2 Savo sistemoje Jūsų identifikaciją atliekame pagal Jūsų elektroninio pašto adresą. Pateikdami mums prašymą vienu iš nurodytų būdų visada nurodykite savo elektroninio pašto adresą dėl kurio atžvilgiu sukauptos informacijos jis teikiamas. Jums nenurodžius elektroninio pašto, arba jam nesutapus su prašymą pateikusio asmens elektroninio pašto adresu, neturėsime galimybės Jūsų tinkamai identifikuoti ir pateikti Jūsų prašomos informacijos ar įgyvendinti Jūsų prašymo.

7. KAS YRA SLAPUKAI?

7.1 Slapukai yra nedideli tekstiniai failai, kurie atsiunčiami į Jūsų įrenginį, Jums besilankant atitinkamoje interneto svetainėje. Slapukai padeda mums atpažinti Jūsų įrenginį ir padeda mums pagerinti mūsų interneto svetainės funkcionalumą bei palengvinti naudojimąsi ja.

MŪSŲ SVETAINĖJE NAUDOJAMŲ SLAPUKŲ SĄRAŠAS:

SLAPUKAS APRAŠYMAS LAIKOTARPIS TIPAS
TawkConnectionTime Tawk.to, tiesioginio pokalbio funkcija, nustato šį slapuką. Siekiant pagerinti paslaugą, šis slapukas padeda prisiminti vartotojus, kad būtų galima susieti ankstesnius pokalbius. sesija Funkciniai
twk_idm_key „Tawk“ nustatė šį slapuką, kad svetainė galėtų atpažinti lankytoją ir optimizuoti pokalbių dėžutės funkcionalumą. sesija Funkciniai
_gid „Google Analytics“ įdiegtas _gid slapukas saugo informaciją apie tai, kaip lankytojai naudojasi svetaine, taip pat sukuria analitinę svetainės našumo ataskaitą. Kai kurie renkami duomenys apima lankytojų skaičių, jų šaltinį ir puslapius, kuriuose jie lankosi anonimiškai. 1 diena Našumo
twk_uuid_6316e2c554f06e12d892f048  „Tawk“ nustatė šį slapuką, kad svetainė galėtų atpažinti lankytoją ir optimizuoti pokalbių dėžutės funkcionalumą. 6 mėnesiai Funkciniai
_ga_HWB9SPDHLM Šį slapuką įdiegė Google Analytics. 2 metai Našumo
_ga _ga slapukas, įdiegtas Google Analytics, apskaičiuoja lankytojų, seansų ir kampanijos duomenis, taip pat seka svetainės naudojimą svetainės analizės ataskaitoje. Slapukas išsaugo informaciją anonimiškai ir priskiria atsitiktinai sugeneruotą skaičių unikaliems lankytojams atpažinti. 2 metai Našumo

8. TREČIŪJŲ ŠALIŲ NUORODOS

8.1 Asela.lt pateikia nuorodas į trečiųjų šalių svetaines ir socialinius tinklus (galimybė dalintis svetainės turiniu socialiniuose tinkluose Facebook ir LinkedIn). Svetainėje pateiktoms trečiųjų šalių svetainėms taikomos tų svetainių privatumo politikos nuostatos ir mes neatsakome už šiose interneto svetainėse pateikiamos informacijos turinį, jų veiklą ar jų privatumo politikos nuostatas.

SUSISIEKITE SU MUMIS

Jei turite klausimų dėl šioje privatumo politikoje pateiktos informacijos, susisiekite: info(eta)asela.lt

Negalite kopijuoti šio puslapio turinio