Prekių krepšelis

"Integrity" testavimas

Vandeniu paremtos gaisro gesinimo sistemos užtikrina tik pirminį gaisro gesinimą, paaukodamos patalpose esantį turtą. Pastatuose esantys archyvai, serverinės, duomenų centrai, eksponatai, kabelių kanalai, kitas brangus turtas ir inžinerija būna sunaikinamas arba pažeidžiamas vandens. Dėl šios priežasties atsirado būtinybė naudotis dujinėmis gesinimo sistemomis. Siekiant užtikrinti tokių dujinių gesinimo sistemų veiksmingumą būtini natūriniai sistemų bandymai, simuliacija.

Atliekant „Integrity test“ nustatomas patalpos sandarumas, nuotėkio plotas, galimas dujų koncentracijos išlaikymo laikas, pikinio slėgio dydis, patikrinamas apsauginių vožtuvų veiksmingumas. Gavus nepriimtinus rezultatus visi nesandarumai atrandami dūmų generatoriumi, termovizoriumi arba ultragarso pagalba ir pateikiama rekomendacija kaip ištaisyti rastus defektus.

Šis bandymas atliekamas tik atestuotų specialistų, naudojantis kalibruota įranga, bei vadovaujantis akredituotos laboratorijos reikalavimais.

Mūsų specialistai ne tik atlieka bandymus, bet ir gali sutekti konsultacijas tokių patalpų projektavimo stadijoje.

Paslaugos atliekamos tiek pagal NFPA bei ISO standartus.

Negalite kopijuoti šio puslapio turinio